Style OptionsClose X
 • slider  เทศบาลตำบลท่าจำปี ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Thajampee Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลท่าจำปีสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี เลขที่ 199 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา เป็นระยะทาง โดยประมาณ 12 กิโลเมตร ตำบลท่าจำปีมีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 24,634 ไร่ หรือประมาณ 39.40 ตารางกิโลเมตร

แผนที่เทศบาลตำบลท่าจำปี


ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สภาพโดยทั่วไปของตำบลท่าจำปี เป็นพื้นที่ป่าไม้และมีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนือและทิศใต้ เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขา แหล่งน้ำที่สำคัญ จากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม หมู่ที่ 6 ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ จากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม หมู่ที่ 6 ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคที่สำคัญของตำบลท่าจำปี

ภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่

1. ฤดูร้อนอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคมอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.3
2. ฤดูฝนอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนปริมาณรวมทั้งปีวัดได้ 942.5 มิลลิเมตร
3. ฤดูหนาวอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคมอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 14 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน

ดินร่วนปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสีเทาหรือดำ มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่กลาง ๆ อยู่ในที่ลุ่มมีน้ำเข้าไปถึงเหมาะสำหรับการปลูกข้าว

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม และน้ำแม่อิง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ และป่าไม้เบญจพรรณกระจายอยู่ทั่วไป ไม้ที่สำคัญคือไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้เต็ง และไม้รัง เป็นต้น


2. ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้านดังนี้

หมู่บ้าน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
หมู่ที่ 1 บ้านต๊ำนกกก นายชาติชาย พุ่มพริก ผู้ใหญ่บ้าน 0907592997
หมู่ที่ 2 บ้านต๊ำเหล่า นายเอกชัย ใจลา ผู้ใหญ่บ้าน 0877887892
หมู่ที่ 3 บ้านร่องห้า นายอุดม สะพานแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 0890469321
หมู่ที่ 4 บ้านตุ้มท่าต้นศรี นายนพดล สารเก่ง กำนัน 0818826541
หมู่ที่ 5 บ้านตุ้มท่าจำปี นายถาวร ดวงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 0864302581
หมู่ที่ 6 บ้านตุ้มเหนือ นายปฏิพัทธ์ มั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน 0895558525
หมู่ที่ 7 บ้านตุ้มดง นายสุรินทร์ เรือนป้อ ผู้ใหญ่บ้าน 0861087520
หมู่ที่ 8 บ้านตุ้มไร่ นางนวลจันทร์ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 0897567076
หมู่ที่ 9 บ้านสัน นายบรรจบ ค้าไป ผู้ใหญ่บ้าน 0623034408
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียน นายสัมพันธ์ แก้วมูล ผู้ใหญ่บ้าน 0828903175
หมู่ที่ 11 บ้านสายน้ำงาม นายสุทัศน์ แก้วมูล ผู้ใหญ่บ้าน 0820334011

นายกเทศมนตรี

  นายพิจิตร อ้อยลี
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

ปลัดเทศบาล

  นายสมบัติ อับดุลอารีย์
  ปลัดเทศบาลตำบลท่าจำปี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ “เทศบาลตำบลท่าจำปี” โดยการตอบ แบบวัดความรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ssnlay ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

  เทศบาลตำบลท่าจำปี

  ขอเชิญชวนผู้มาใช้บริการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ซึ่งจัดทำ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

  ในวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566


แจ้งเหตุด่วน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พบปัญหา ? แจ้งได้