Style OptionsClose X
 • slider  เทศบาลตำบลท่าจำปี ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Thajampee Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลท่าจำปีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.พ. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ค. 2564 โดย ADMIN

นายกเทศมนตรี

  นายพิจิตร อ้อยลี
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

ปลัดเทศบาล

  นายสมบัติ อับดุลอารีย์
  ปลัดเทศบาลตำบลท่าจำปี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  เทศบาลตำบลท่าจำปี

  ขอเชิญชวนผู้มาใช้บริการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ซึ่งจัดทำ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

  ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 1 กรกฎาคม 2567


แจ้งเหตุด่วน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พบปัญหา ? แจ้งได้